Terug

 

De herkomst en de betekenis van de naam JOON is nog niet achterhaald. Er zijn wel een aantal verklaringen voor het gebruik ervan. Verder onderzoek zal moeten aantonen waar de naam precies vandaan komt.

Bij de volkstelling van 1947 woonden er totaal 123 personen met de naam JOON in Nederland met de volgende verdeling: Gelderland 5, Utrecht 3, Amsterdam 27, Noord-Holland 63, Den Haag 11, Rotterdam 6, Zuid-Holland 7 en Limburg 1.

Een telling in 2001 van het aantal Persoonskaarten, bij het Centraal Bureau voor de Genealogie in den Haag, van personen met de naam Joon leverde het aantal van 76 op. Dit betekent dat in de periode 1939 tot 1999, dus 60 jaar, 76 mensen met de naam Joon zijn overleden.

Lees hier meer wetenswaardigheden over de naam.....

 

Verklaring I

Het joon is een drijvend tonnetje met een vlag er op, dat vroeger aangaf waar de vleet (visnetten) lag. Tegenwoordig alleen nog als baken voor drenkelingen.

De stokken van palingfuiken werden jonen genoemd.

Een joon bestaat uit een lange stok met aan de onderkant een drijver, met een gewicht, en aan de bovenkant een vlaggetje. Verbonden met een reddingboei vergemakkelijkt het joon  het terugvinden van een drenkeling.

Kijk ook meer eens wat de "encyclopedie" over een joon schrijft

 

Verklaring II

Voor de vastlegging in hun definitieve vorm bij de invoering van de burgerlijke stand in de eerste helft van de 19de eeuw waren familienamen nog aan verandering onderhevig. Registratie vond vaak plaats op het gehoor: een kerkelijke dienaar of een klerk noteerde een naam in een akte of schrift zoals hij de naam verstond. Vele burgers beheersten de schrijfkunst niet, zodat zij hem niet konden helpen bij een juiste spelling van de naam. Men kan zich voorstellen dat vooral namen die uit het buitenland kwamen problemen opleverden in uitspraak en schriftelijke weergave. Zij werden meestal getransformeerd in een Nederlandse vorm

Wellicht is er bij de naam Joon sprake van een Scandinavische naam of van adaptatie van de Duitse naam John, zoals het geval bij de vestiging van Pieter Joon in Amsterdam


Verklaring III

Joon kan een verkorte vorm zijn van Jona of Jonas.
Jona(s) ontvlucht de stad stad Nineve over zee en wordt gered door een walvis. Reeds in 1766 liet Pieter Joon blijken dat ook hij van mening was dat zijn geslachtsnaam afstamde van Jonas. Hij liet in het familiewapen de afbeelding van "Jonas in de walvisch" opnemen.       
Naamsvermeldingen en literatuur:
Johannes filius Jone
Hannover 1314. Johannes Jones de eldere 1355 (Zoder- 1968)
Peter Jonen, Bilzen 1612 (WFB)
Geslagt boek der familien Joon, Wagener & Carpfanger (CBG-Gv)
De Indische Navorscher INO/3/5 Batavia en INN/9 Den Haag
Varianten:
Jona (s), John, Jonen, Jones, Joons, Joontjes en de Joon.
Bron: Meertens Instituut  
                                                

Verklaring IV

In het oude Westfriese dialect betekende het woordje "joon" jongen/zoon of "kind". In gedichten of oude vertellingen kom je het woord regelmatig tegen. M'n joon wil zeggen mijn jongen en kloine joons is in ABN kleine kinderen.

Het is niet ondenkbaar, dat de geslachtsnaam Joon zijn herkomst vindt in het Westfriese dialect.

 

 

 

 

 

Gebruik als voornaam

Joon werd ook in de vorige generaties wel gebruikt als "voornaam". Zo gaf de veerschipper, Anne Folkerts Fennema, van het Suameer (Friesland) in 1737 zijn dochter de voornamen" Joon Annes".

Joon komt ook in Amerika voor als bijnaam (troetelnaam). Kinderen geboren in de maand June (uitspraak joen, geschreven joon) kregen Joon als bijnaam van (groot)ouders. Ook in de beroemde film Benny & Joon werd de voornaam van Juniperd omgetoverd in Joon.

Joon betekent in het Farshi (Iran) " beste of lieve" een 2de betekenis van Joon is zo iets als "spirit of life", moeilijk om in Nederlands te vertalen.

De naam Joon komt in Korea veel voor, dat hier een relatie ligt met de naam in Nederland is niet aannemelijk. Joon betekent in het koreaans " held, superieur, groots of uitmuntend". De naam wordt zowel als voornaam en als achternaam gebruikt in Korea.